Ramakrishna Vedanta Association of Thailand

สิ่งพิมพ์ภาษาไทย

เราได้แปลหนังสือสั้น ๆ หลายเล่มเกี่ยวกับอุปนิษัทและพันธกิจรามกฤษณะเป็นภาษาไทย

คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มได้ฟรีโดยคลิกลิงก์ด้านล่าง และคุณสามารถรับสำเนาที่พิมพ์ได้โดยติดต่อเรา